พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

เวลา 13:00 น ผศ ดร ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาถึงวัดอุดมมังคลาราม ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นประธานในการทอดผ้าพระกฐิน ประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อประธานมาถึงได้เดินทางไปที่โต๊ะหมู่ที่ตั้งผ้ากฐินถวายความเคารพพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและเข้าไปเปิดกรวยดอกไม้ เสร็จแล้วทำความเคารพอีกครั้งหนึ่งแล้วยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคอง และอัญเชิญผ้าพระกฐินไปวางที่พานแว่นฟ้าด้านหน้าพระสงฆ์หลังจากนั้นได้จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้นประธานยกผ้าพระกฐินขึ้นอุ้มประคองพนมมือหันหน้าไปทางพระพุทธรูปและกล่าวนะโม 3 จบเสร็จแล้วหันหน้าไปทางพระสงฆ์กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน เสร็จแล้วจึงยกประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 และ ประเคนเทียน ปาฏิโมกข์ พระสงฆ์ทำพิธีอุปโลกนกรรม และลงไปคลองผ้าเสร็จแล้วขึ้นมานั่ง ที่อาสนะสงฆ์ประธานได้ถวายบริวารกฐินแด่พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสเสร็จแล้วร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์รวมทั้งผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานร่วมถวาย ไทยธรรมพระสงฆ์ยอดเงินที่ได้ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น สองแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาท(269561บาท) หลังจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันต่อยอดกฐินในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ทางวัดได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินประธานในครั้งนี้