นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทย ในยุคภยันตรายรอบด้าน รุ่น 1 โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแส

นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทย ในยุคภยันตรายรอบด้าน
รุ่น 1 โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแส

///////////////////////////////////////
ข้าจะ เสก จะ สรร ปั้น ประเสริฐ ให้บังเกิด เพื่อชาติ ศาสนา
ให้มีความ เป็นธรรม ทั่วพารา ขอเป็นข้า รับใช้ แผ่นดินเอย
เมื่อวันที่ 28 – 29 มิ.ย. 62 นายเสกสรร ประเสริฐประธานมูลนิธิเบาะแสเพื่อความเป็นธรรม และองค์กรเบาะแส ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม นวัตกรรมข่าวสืบสวนเพื่อคุณภาพชีวิตพลเมืองไทย ในยุคภยันตรายรอบด้าน รุ่น 1 โคลนนิ่ง ผอ.เบาะแสขึ้น ณ.ค่ายลูกเสือสวนสยาม เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ปรีชา พันธ์แน่น มหาวิทยาลัยเกริก มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องทฤษฏีการสื่อสารมวลชนในหลักการสื่อสารต่างๆ และยังมีนักวิชาการแขนงการสื่อสารในการสืบสวนสอบสวนที่มีประสบการณ์ชั้นสูงมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้ง 130 คน ทั่วประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในการลงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่วางไว้

//////////////////////////////////////////
ภาพจาก – ต้อมมหาสิงห์ – ไกด์ – เชียงราย
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /////////// รายงาน //////////////