อำเภอไทยเจริญจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ที่หอประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 9 สิงหาคม2562 นายจักรพงศ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญเป็นประธานการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2562

“อำเภอไทยเจริญจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
ที่หอประชุมอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 9 สิงหาคม2562 นายจักรพงศ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญเป็นประธานการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี2562

(127ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน) นายอำเภอไทยเจริญกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญของนักปกครองที่ครบรอบ127ปี ขวัญและกำลังใจของคนทำงานผลงานของทุกท่านผมขอชื่นชม ที่กระทรวงมหาดไทยมีกำลังและทรัพยากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนงานการปกครองขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมีผลงานเด่นอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี-สารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย-สารอธิบดีกรมการปกครองและสารจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในรอบปีที่ผ่านมาเราทุกคนต่างช่วยกันอย่างดีทุกอย่างจึงประสพผลสำเร็จจัดงานวันนี้ในช่วงเช้ามีพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานเด่นและช่วงเย็นมีการจัดเลี้ยงจับแจกรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมรางวัลได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นในอำเภอไทยเจริญขอให้มีความสุขทุกคนครับ/

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน