หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น คัดกรองทางน้ำ ทางบก ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธสงคราม สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อำเภอสบเมย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น คัดกรองทางน้ำ ทางบก ป้องกันลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาวุธสงคราม สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อำเภอสบเมย

กองร้อยทหารพรานที่ 3601 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการบ้านห้วยกองมูล ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นยาเสพติด และจุดคัดกรอง เพื่อดำเนินการตรวจสอบบุคคลเดินทางเข้า – ออกในพื้นที่ และกลุ่มขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, แรงงานต่างด้าว ตามมาตราการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท ในพื้นที่รับผิดชอบ

ส่วน กองร้อยทหารพรานที่ 3607 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานปฏิบัติการสันเขต บ้านเสาหิน จัดกำลังพล จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเส้นทางช่องข้างทางทางธรรมชาติ บริเวณบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดกั้นมีให้มีบุคคลลักลอบข้ามแดงเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในช่องทางทางธรรมชาติ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019, การลักลอบลำเลียงขนยาเสพติด, อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทจากฐานปฏิบัติการสันเขต บ้านเสาหิน ถึงบริเวณบ้านห้วยนกกกก ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ด้าน กองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น เพื่อดำเนินการตรวจสอบสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด อาวุธสงคราม, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดตามแนวชายแดน เพื่อกระชับเน้นย้ำมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

นอกจากนี้ กองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลฐานปฏิบัติการแม่สามแลบ ทำกาาตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นทางน้ำ บริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 และจัดกำลังพลจากฐานปฏิบัติการกอมูเดอ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นทางน้ำ บริเวณตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสกัดกั้นทางน้ำในการป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติด, สิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ตลอดจนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันบุคคลเป็นพาหะนำเชื้อโรคติดต่อไวรัส โควิด -19 เข้ามาในพื้นที่ตอนในของประเทศ