กองร้อยทหารพรานที่ 3606 นำเรือเร็วล่องลำน้ำสาละวิน พาบุคลากรทางการแพทย์ ขนอุปกรณ์ คัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 19 คัตเตอร์ บ้านสบเมย พร้อมพาผู้ป่วยลงเรือรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

กองร้อยทหารพรานที่ 3606 นำเรือเร็วล่องลำน้ำสาละวิน พาบุคลากรทางการแพทย์ ขนอุปกรณ์ คัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัส COVID 19 คัตเตอร์ บ้านสบเมย พร้อมพาผู้ป่วยลงเรือรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

กองร้อยทหารพรานที่ 3606 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดเรือเร็ว จำนวน 2 ลำ พร้อมพลขับเรือ สำหรับสนับสนุนส่งทีมแพทย์โรงพยาบาลสบเมย พร้อมด้วยบรรทุกอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ตรวจคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บ้านสบเมย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมา กำลังทหารกองร้อยทหารพรานที่ 3606 นำเรือเร็ว จำนวน 2 ลำ ล่องแม่น้ำสาละวิน รับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 คัตเตอร์…บ้านสบเมย ช่วยพาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด – 19 ส่งลงบริเวณท่าเรือบ้านแม่สามแลบ จำนวน 7 ราย เดินทางไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลแม่สะเรียง มาจอดรอรับบริเวณท่าเรือดังกล่าว

ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสวมใส่ ชุดป้องกันสิ่งปนเปื้อน PPE , สวมใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น , ใส่ถุงมือ รวมทั้งได้ให้พลขับเรือทั้ง 2 ลำ ชำระล้างร่างกาย ถอดชุด PPE ส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ นำไปฆ่าเชื้อและทำลายต่อไป ตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด รวมถึงใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคฉีดล้างทำความสะอาดเรือเร็ว ทุกครั้ง ก่อน ระหว่าง หลังการปฏิบัติงาน