จันทบุรี-ศูนย์ศึกษาพัฒนาโครงการพระราชดำริฯ คุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

จันทบุรี-ศูนย์ศึกษาพัฒนาโครงการพระราชดำริฯ คุ้งกระเบน จ.จันทบุรี

เปิดรับนักท่องเที่ยว ประชาชน และเกษตรกร เข้าศึกษาเรียนรู้ ฟรีเหมือนเดิม หลังปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กว่า 2 เดือน พร้อมปรับเปลี่ยนจัดระเบียบการเข้าชมเน้นความรู้ คู่ความปลอดภัย

นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีได้หยุดกิจกรรมในส่วนของการศึกษาดูงาน มากว่า 2 เดือน และในการผ่อนคลายระยะที่ 3 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรีได้กลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และ เกษตรกรเข้าศึกษาเรียนรู้ ฟรี เหมือนเดิม แต่ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการ พร้อมมาตรการเว้นระยะห่างตามที่ราชการกำหนด New Normal ผู้ที่จะเข้าเที่ยวชม ศึกษาดูงาน เป็นหมู่คณะในส่วนของอควาเรียมเฉลิมพระเกียรติ

จะจำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 50 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในรอบ 2 รวมทั้งทุกคนต้องใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เช่นเดียวกันกับทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่เน้นความปลอดภัย เว้นระยะห่าง หากมาเป็นหมู่คณะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์เพื่อบรรยาย อธิบายให้ความรู้ได้ แต่ทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรองป้องกันโรค ลดเวลาเข้าชมจากเดิม เจ็ดโมงเช้า ถึง สี่โมงเย็น เป็น แปดโมงเช้า ถึง สามโมงเย็น สำหรับการอบรมให้ความรู้เกษตรกร และ ประชาชน ที่จะมีขึ้นหลังจากนี้ประมาณ 25

หลักสูตรเพื่อให้เกษตรกร และ ประชาชนผู้สนใจสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว นอกจากนี้ทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบนได้เพาะพันธุ์กล้าไม้ครัวเรือนเพื่อแจกฟรีแก่ เกษตรกร ประชาชน และนักท่องเที่ยวผู้สนใจที่จะนำไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายของครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก