นครนายก – ตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค 12 รวม 4 จังหวัดปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว

นครนายก – ตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค 12 รวม 4 จังหวัดปราจีนบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา,สระแก้ว
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ที่วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะ ภาค 12 ประธานสงฆ์ ในการตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ภาค 12 รวม 4 จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคณะอำเภอองครักษ์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช พร้อมคณะสงฆ์ให้การต้อนรับ และเชิญพระเดชพระคุณ พระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 ประธานสงฆ์ มอบใบประกาศ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล

1. พระครูโพธิญาณโสภณ (สมยศ)ฉายา ญาณวโร อายุ 80 พรรษา 50 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดโพธิ์งาม ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เจ้าคณะตำบลสาลิกา เขต 2 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
2. พระครูปทุมวราภิรักษ์ (สำเนียง) ฉายา นาควโร อายุ 80 พรรษา 37 วิทยฐานะ น.ธ.เอก วัดหนองบัวขอน ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เจ้าคณะตำบลปากพลี เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากพลี
พร้อมมอบใบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ให้แก่วัดที่มีชื่อตามเขตที่กำหนดไว้ในบัญชี และให้นายอำเภอท้องที่ปักหมายเขตให้ถูกต้องตามเขตที่กำหนดไว้ จำนวน 6 วัด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก