พะเยา หมอกควัน ค่า PM2.5 มีค่า 62 มคก.ยังเกินค่าติดต่อกันต่อเนื่อง

พะเยา หมอกควัน ค่า PM2.5 มีค่า 62 มคก.ยังเกินค่าติดต่อกันต่อเนื่อง

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้ามีอากาศหนาวเย็นมีหมอกปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.เวียง อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

นายฉกาจ เทพทองปัน หน.สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา นายวิเชียร จันทะลี หน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่​ 15 (เชียงราย) นำกำลัง ผู้นำชุมชน ตั้งจุดสกัดเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ที่บริเวณทางขึ้นอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ม.5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยาและที่บริเวณหน้าวัดบ้านภูเงิน หมู่ 13 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
พบพื้นป่าไม้ถูกไฟป่าเผาเสียหาย 20 ไร่ และได้ออกปฎิบัติงาน ดับไฟป่าตาม Hotspot ป่าบ้านร่องดู่ ม.7 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา ออกลาดตระเวน เฝ้าระวังไฟป่า ถนนสายพะเยา – วังเหนือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา และ ต.ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ จ.พะเยาและ ได้ออกติดป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเครือข่ายไฟป่า ของสถานีฯ ที่บ้านห้วยลึก ม.6 ต.บ้านตุ่น และที่บ้านสันป่าสัก ม.6 ต. แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา และเฝ้าระวังไฟป่า

ด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาได้นำรถออกประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาป่าทั่วจังหวัด ช่วง60วันอันตราย ช่วง 15 กุมภาพันธ์- 15 เมษายน 62