รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพืระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพืระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,นายปรีชา นวลน้อย ปลัดจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

ในการนี้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โดยและภาคประชาชนในจังหวัด ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นได้นำเหล่าข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน ถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 51 หน่วยงาน

ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล ด้วยความรักและห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร พระองค์จึงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจมาโดยตลอด ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร ซึ่งพระราชกรณียกิจต่างๆได้สร้างรากฐานต่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศ ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้