สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ออกรับบริจาคโลหิตโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ( ปี2 ) plus one blood donation, more blood more live)”

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ออกรับบริจาคโลหิตโครงการ “plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ( ปี2 ) plus one blood donation, more blood more live)”

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเผยว่า นางสุบิน จริตงาม รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส T.Kpark เป็นหน่วยงานแรกที่เปิดรับบริจาคโลหิตในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งมีผู้มาบริจาคโลหิตวันนี้จำนวน 84 ราย ปริมาณ 37,800ซีซีนอกจากนี้ยังมีผู้มาบริจาคอวัยวะ 1 ราย ประกอบด้วย ดวงตา 1ราย เนื่องด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต : Plus One Blood Donation, More Blood More Lives.”(ปี2) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยอีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับในเดือนธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตตามหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตามวันและสถานที่ ดังนี้
วันที่ 14 ธันวาคม กรมทหารราบที่ 151 ณ หอประชุมกรมทหาราบที่ 151 (ค่ายกัลป์ยาณิวัฒนา)
วันที่ 16 ธันวาคม อำเภอแว้ง ณ หอประชุมอำเภอแว้ง
วันที่ 18 มีนาคม หอประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส
วันที่ 22 ธันวาคม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ณ หอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46
วันที่ 28 ธันวาคม อำเภอศรีสาคร ณ หอประชุมอำเภอศรีสาคร

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ได้ให้ขอแนะนำสำหรับผู้มีความพร้อมที่บริจาคโลหิต สมควรบริจาคเป็นอย่างยิ่ง เพราะการบริจาคโลหิต ถือว่าได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่จะได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าศาสนาใดก็ตาม ก็ยอมรับว่า เป็นการเสียสละเพื่อบุคคลอื่น เป็นแบบอย่างที่ควรปฏิบัติ โดยศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.)ได้กล่าวว่า การไปช่วยเพื่อนมนุษย์ จะได้บุญมากกว่า การนั่งทำความดีในมัสยิด ผมเองเริ่มบริจาคโลหิต ครั้งแรกสมัยเรียนวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส อยู่ชั้น ปวช.1 เมื่อปี 2527 หลังจากนั้นบริจาคทุก 3 เดือน เพราะจะทำให้มีสุขภาพดี เลือดมีการหมุนเวียนถ่ายเท แล้วผลิตเม็ดเลือดใหม่ ทำให้เราสดชื่นตลอดเวลา จนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าไม่ติดปัญหาสำคัญใดๆ ก็จะบริจาคอย่างสม่ำเสมอ จึงสามารถยืนยันว่า บริจาคโลหิตเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ผมเป็นนักกีฬา เล่นกีอย่างสบายใจ ไม่มีอาการปวดหัว อิสลามจึงสอนวิธีการให้เอาเลือดออกจากร่างกาย โดยวิธีการอย่างหนึ่ง เพราะสมัยก่อนไม่มีการบริจาคโลหิต ฉะนั้นในเมื่อปัจจุบันนี้ มีวิธีการบริจาคโลหิต จึงขอเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกัน ที่ใดก็ได้ ที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ ก็มีศูนย์รับบริจาคโลหิตได้ทุกวันเวลาราชการ โดยเฉพาะกรุ๊ปเลือดที่หายาก จะได้ช่วยเหลือได้ทันในกรณีฉุกเฉิน ขอขอบคุณทุกท่านมากครับ