ชลบุรี-คนพัทยาแห่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ชลบุรี-คนพัทยาแห่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ตามที่ภาครัฐได้กำหนดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรจนคน รอบใหม่ โดยได้ปรับสิทธิประโยชน์ เพื่อความเป็นธรรมของคนทั้งประเทศ และพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มในปัจจุบัน โดยมีกำหนดเริ่มจากวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นั้น

ในส่วนของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ห้องกลุ่มงานกฎหมาย ศาลาว่าการเมืองพัทยา พบว่ามีประชาชนชาวเมืองพัทยา ได้เดินทางไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรจนคน รอบใหม่ กันเป็นจำนวนมาก โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงขั้นตอนการสมัคร กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียน สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย ส่วนผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว ต้องขอยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียน โดยต้องนำเอกสารที่ต้องมาแสดง ทั้ง บัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส และสำเนาประจำตัวบุตร กรณีมีบุตร

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเปิดรับการลงทะเบียนตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง และลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ