กองทัพเรือ ยังคงปฏิบัติภารกิจตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

“กองทัพเรือ ยังคงปฏิบัติภารกิจตรวจสอบคุณภาพของน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจ และปลอดภัยของพี่น้องประชาชน”

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 กองทัพเรือ โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จัดชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ฉก.กร.642 และชุดปฏิบัติการพิเศษ พัน ร.7 เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลภาคสนาม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และดำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดิน/ทรายนำไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ตลอดจนดำเนินการเก็บตัวอย่างทรายบริเวณชายฝั่งที่ความลึก 3ระดับจากผิวหน้าที่อาจได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในห้วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุด ณ บริเวณชายหาดทะเลพัน ร.7 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับชายหาดแม่รำพึง จ.ระยอง

นอกจากนี้ ฉก.กร.642 ยังคงปฏิบัติภารกิจร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด ทำการดำน้ำสำรวจหาคราบน้ำมันบริเวณโดยรอบหมู่เกาะเสม็ด ผลการสำรวจยังไม่พบคราบน้ำมันหรือสารเคมีต่างๆในทะเล และได้เก็บตัวอย่างน้ำ ดิน ทราย หินใต้ทะเล นำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ซึ่งฉก.กร.642 จะดำน้ำสำรวจตามจุดต่างๆในสัปดาห์หน้าอีกครั้ง