กองทัพเรือโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจัดชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลภาคสนาม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และดำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดิน

#เราจะทำให้ทุกคนมั่นใจ

กองทัพเรือโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจัดชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลภาคสนาม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และดำน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างตะกอนดิน

/ทรายนำไปวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีม ชดปฏิบัติการพิเศษ.พัน ร.7 ตลอดจนดำเนินการเก็บตัวอย่างทรายบริเวณชายฝั่งที่ความลึก3ระดับจากผิวหน้าที่อาจได้รับผลกระทบจากคราบน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในห้วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงสุดและต่ำสุด ณ บริเวณชายหาดทะเลพัน ร.7 จว.ระยอง ใน 4ก.พ.65