พะเยาชาวไทยเชื้อสายจีน ไหว้พระทำบุญขอพร

พะเยาชาวไทยเชื้อสายจีน ไหว้พระทำบุญขอพร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 บรรยากาศทั่วไปในจังหวัดพะเยาพบว่าได้มีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพากันสวมเสื้อสีแดงทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ และได้พากันเข้าวัดเพื่อกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ศาลหลักเมืองและเจ้าพ่อเสือ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญต่างๆในจังหวัดพะเยาเพื่อขอพรให้คุ้มครองปกปักรักษา และทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง เนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้

 

ซึ่งในวันนี้ ได้มีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างพาบุตรหลาน และครอบครัวสวมชุดสีแดงเข้าวัดกราบไหว้ทำบุญขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามวัดวาอารามต่างๆ ตลอดจนสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของชาวพะเยา กันอย่างคึกคัก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ จีนหรือตรุษจีน

นายสยาม พิทักษ์ชีวา นักธุรกิจ เจ้าของร้านขายยาสยาม ต. เวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กล่าวว่าในวันนี้ได้พาครอบครัวบุตรหลานมากราบไหว้สักการะทำบุญขอพรพระเจ้าตนหลวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิพ่อขุนงำเมือง ศาลหลักเมืองเจ้าพ่อเสือและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดพะเยาเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่จีน ก็ ก็ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีน ทั้งประเทศ จงอยู่ดีมีสุขคิดสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนาและธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ตลอดไป