ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4510 เน้นย้ำปฎิบัติงานด้วยความไม่ประมาท สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผบ.ฉก.นราธิวาส ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4510 เน้นย้ำปฎิบัติงานด้วยความไม่ประมาท สร้างความมั่นคงปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 📌

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 1100 น. ที่ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4510 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 บ้านกูตง ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ลงพื้นตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และรับฟังบรรยายสรุปการชี้แจงติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สอบถามข้อขัดข้องในการปฎิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เพิ่มความเข้มงวดพิเศษในช่วงเทศกาลสำคัญ คือเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในทุกเทศกาล การลาดตระเวนเส้นทางให้เกิดความปลอดภัย แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกฐานปฏิบัติการ ตลอดจนกำลังพลที่ลาพัก ต้องไม่ประมาท มีสติอยู่เสมอ พร้อมทั้งการเฝ้าตรวจให้เป็นไปตามสั่งการของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4

/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยมี พันเอก สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้มอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้กับกำลังพลทราบ เน้นย้ำการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ต้องมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีเพื่อป้องกันการเกาะติดของผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งย้ำในเรื่องระเบียบวินัยของกำลังพล และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลในพื้นที่ต่อไป ในการนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้พบปะ และมอบขนมให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนสหพัฒนา จังหวัดนราธิวาสอีกด้วย