สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญร่วม พิธี รับส่งมอบรถรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญร่วม พิธี รับส่งมอบรถรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มี
นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท รองผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถรับ – ส่งนักเรียน โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา ได้มีผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนตลอดทั้งคณะกรรม สถานศึกษาและ ศิษย์เก่า ได้ร่วมกัน ได้ทำพิธีทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล ในพิธีส่งมอบรับรถนักเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรม ของโรงเรียน ซึ่งเป็นการระดมทุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชนโรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา จัดหารถยนต์ เพื่อใช้ในการรับ – ส่งนักเรียน

และใช้ในกิจกรรมสาธารณะในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา นักเรียนก็ได้สนทนากันอย่างมีความสุขว่าดีใจจะได้มีรถ ยนต์ใช้เมื่อไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และศิษย์เก่า ก็ดีใจซึ่งโรงเรียนได้มีรถยนต์ใช้ รับส่งนักเรียนพาลูกหลานไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ผู้สื่อข่าวได้สังเกตจะเห็นได้ว่าชุมชนให้ความสำคัญ ในด้านการศึกษา มองเห็น อนาคตของลูกหลาน จึงร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ร่วมกันซื้อรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย ไว้ประจำโรงเรียน เพื่อบริการลูกหลาน ในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดียิ่ง.

ภาพ/ทีมข่าว สพป.อจ./ข่าวประวัติ นิธิเตชะยศสกุล รายงาน