พะเยา แปลก !  พญาหงส์ทองเหยียบพญานาค บนหลังคาอุโบสถวัดศรีดอนไชย 1เดียว ในจังหวัด

พะเยา แปลก ! พญาหงส์ทองเหยียบพญานาค บนหลังคาอุโบสถวัดศรีดอนไชย 1เดียว ในจังหวัด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ข่าวรายงานว่า วัดศรีดอนไชย ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นวัดที่มีอุโบสถที่มีโครงสร้างลักษณะ แตกต่างจากอุโบสถวัดอื่นๆ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เพราะมีรูปปั้นพญาหงส์ทอง เหยียบพญานาค ปั้นไว้บนหลังคาอุโบสถ สูงเด่นสง่าอย่างสวยงามและถือว่าเป็นรูปปั้นพญาหงส์ทองเหยียบพญานาคที่อยู่บนหลังคาอุโบสถ ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา และหาดูได้ยาก ยิ่ง ซึ่งปกติจะพบเพียงแต่หงส์ ตัวเล็กเท่านั้นที่อยู่ตามวัดอื่น แต่ที่วัดดอนชัยจะมีตัวใหญ่มากยาวกว่า 3 เมตรสูง ยาว 5 เมตร ยืนเด่นสง่าอยู่บนหลังคา อุโบสถ

พระปลัดพงศ์ศิริ พุทธิวังโส เจ้าคณะตำบลดงเจน เจ้าอาวาสวัดศรีดอนไชย ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา กล่าวว่า รูปปั้นพญาหงส์ทองเหยียบพญานาค ที่อยู่ บนหลังคาอุโบสถ ได้ให้ช่าง ปัันไว้หลายปีแล้ว ซึ่งพญาหงส์เหยียบพญานาค มีรูปร่างลักษณะใหญ่สูง และเป็นรูปปั้นพญาหงส์ที่มี รูปร่างใหญ่สุดในเขตอำเภอภูกามยาว ของจังหวัดพะเยาด้วย

พญาหงส์ ถือว่าเป็น สัญลักษณ์มงคล เป็นเทพพาหนะของพระพรหมเทพเจ้าสูงสุด เป็นหนึ่งในมงคล๑๐๘ อันปรากฏในรอยพระพุทธบาทเรียกว่า “หงสราชา” นั้นมีความหมายถึงองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกนัยหนึ่งด้วย

พญาหงส์ ยังถือว่า เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีโชคลาภมีเสน่ห์เมตตามหานิยม มีความเจริญรุ่งเรืองดีทุกสิ่งทุกอย่างครอบจักรวาลหากสถานที่ใดมีรูปปั้นหรือสัญลักษณ์พญาหงส์หรือพญาหงส์ทองอยู่ก็ย่อมจะคุ้มครองปกปักรักษาในสถานที่นั้นให้มีความร่มรื่น เย็นเป็นสุข ตามความเชื่อที่ที่มีมาแต่โบราณกาล