พะเยา PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมยังเกินค่า หมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัด

พะเยา PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมยังเกินค่า หมอกควันปกคลุมทั้งจังหวัด

วันที่ 15 เมษายน 2562 สภาพอากาศจังหวัดพะเยาช่วงเช้าเย็นพอสายและบ่าย อากาศจะร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยหมอกควัน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสนามกีฬากลางจังหวัด ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดพะเยา เกิด จุดความรัอน รวม 43 จุด สถานการณ์ไฟป่า ก็ยังเกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทำการดับ โดยพบว่าบางพื้นที่ไฟป่าได้ลุกไหม้บนพื้นที่บนเขาที่สููงชันบนยอดเขาทำให้ยากแก่การเข้าไปทำการดับ และได้ทำแนวกันไฟ ป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อ เวลา 20.00 น. ของสันที่ 14 เม.ย เกิดเหตุไฟไหม้ป่าชุมชน หมู่ ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบหมายให้ นายยุรนันท์ จอมมิ่ง ปลัดอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยกำนัน ผญบ. ผู้ช่วยฯ แพทย์ ผรส. ตำบลจำป่าหวายและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของ อบต.จำป่าหวาย รวมกำลังกันจำนวน 20 คน ช่วยกันดับไฟป่าบริเวณป่าชุมชนในพื้นที่ของหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองพะเยา และสามารถดับไฟป่าได้เบื้องต้นพื้นที่ป่าชุมชนถูกไฟไหม้เสียหายไปเป็นจำนวน10ไร่