ร้อยเอ็ด.. แสดงความยินดี นายวงศกร ประกอบนันท์(ผอ.ต้น) รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

ร้อยเอ็ด.. แสดงความยินดี
นายวงศกร ประกอบนันท์(ผอ.ต้น)
รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม)

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๑.๐๙ น.ณ หอประชุม โรงเรียนมหาวิชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ มหาสารคามคณะคณาจารย์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมแสดงความยินดีนายวงศกร ประกอบนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษา เขต ๒๖ (มหาสารคาม) ได้ร่วมแสดงความยินดีอวยพรพร้อมถ่ายรูปรับประทานอาหารขอแสดงความนับถือแบะแสดงความยินดีที่ได้เลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้

_____
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพข่าว