ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนการระบายน้ำในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปี 2563

ปราจีนบุรี : ประมงจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนการระบายน้ำในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ปี 2563
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00 น.ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองสารภี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเติมน้ำหมักชีวภาพและอีเอ็มบอล เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทุ่งรับน้ำก่อนการระบายน้ำในฤดูกาลเก็บเก็บเกี่ยว ปี 2563 มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องที่และประชาชน ร่วมกิจกรรม
มีนายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี

นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ หก.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอังกูร พูลพัฒน์ นักวิชาการประมง และนายธัญญา พรมมา เจ้าพนักงานประมง ร่วมให้ข้อมูลการบริหารจัดการผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำปราจีนบุรี โดยแนะนำให้เกษตรกรลดความเสี่ยงโดยทะยอยจับปลาทับทิมขนาดตลาดจำหน่ายก่อนวันเปิดประตูระบายน้ำในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

.//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี