ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ออกติดตามสถานการณ์ลำน้ำ ในช่วงฤดูฝนยังปกติ

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ออกติดตามสถานการณ์ลำน้ำ ในช่วงฤดูฝนยังปกติ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายนายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด, น.ส.วิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำยัง และแม่น้ำชี ในช่วงฤดูฝน โดยมี นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด, และนายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง รายงานสถานการณ์

โดยได้รับฟังบรรยายสถานการณ์น้ำในภาพรวม การเตรียมการของศูนย์เฉพาะกิจลำน้ำยัง ซึ่งมีการเก็บกักน้ำในแก้มลิง 2 ฝั่ง จำนวน 59 แห่งได้ 61.42 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41% จากความจุเก็บกัก รวมถึงสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำชีตอนกลาง และแผนการบริหารจัดการน้ำ และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าในลำน้ำยัง ไม่มีกรณีน้ำล้นตลิ่ง สามารถที่ควบคุมระดับน้ำได้ เร่งระบายลงสู่แม่น้ำชีอีกส่วนหนึ่ง ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปกติเป็นเกณฑ์ที่สีเขียว ซึ่งมีการเฝ้าระวังโดยทางกรมชลประทาน ดูแลอย่างใกล้ชิด มีการเตือนโดยการดูจากระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชั่น ขณะนี้น้ำต้นทุนที่อยู่ทางจังหวัดตอนเหนือของร้อยเอ็ด สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำเยอะ อย่างเช่น กรณีของเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำออกจนถึงณขณะนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่า 40% รวมถึงยังฝากถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ