ขอนแก่น – ร.8 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

ขอนแก่น – ร.8 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

_____วันที่ 2 มิ.ย. 2564 ที่ค่ายสีหราชเดไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพันทหารราบที่ 8 โดย พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) กรมทหารราบที่ 8 เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ คณะแม่บ้านของหน่วย ร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระองค์ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทรงอุทิศทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญ พัฒนาของประเทศชาติและราษฎรมีสุขตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อความอยู่ดีกินดีของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กรมทหารราบที่ 8 ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ธงชาติ ธงประจำพระองค์ และตกแต่งประดับผ้าระบายสีม่วงขาว อย่างสมพระเกียรติ ณ หน้ากองบังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)