สมเด็จพระเทพพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ2 โรงพยาบาลที่นราฯ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สมเด็จพระเทพพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ2 โรงพยาบาลที่นราฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส มูลนิธิชัยพัฒนา โดยนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ พระราชทาน 905 เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในการตรวจคัดกรองประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้โควิด 19

ช่วยเหลือโรงพยาบาลภาคใต้ที่ยังขาดแคลน และยังสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอื่นๆได้ในอนาคต ซึ่งเครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จากความเสี่ยงรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ด้วยทรงห่วงใยสุขอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์

ทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เคยได้รับพระราชทาน หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ด้วย