อช.ดอยอินทนนท์ ร่วมกับ รพ.รามคำแหงและรพ.ในเครือ จัด “ปั่น 2 น่องฯสู่การระดมน้ำใจ…ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ให้กล้าแกร่ง” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 12

อช.ดอยอินทนนท์ ร่วมกับ รพ.รามคำแหงและรพ.ในเครือ จัด “ปั่น 2 น่องฯสู่การระดมน้ำใจ…ช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ให้กล้าแกร่ง” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” ครั้งที่ 12

วันที่ 4 มี.ค.2562 ที่ ห้องเชียงรุ้ง ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, นายธกฤต ชื่นอิ่ม กรรมการบริหารเครือ รพ.รามคำแหง, นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา, ทพ.ศิระ อั่นตระกูล ผอ.รพ.เชียงใหม่ราม, นายวิชัย ลดาลลิตสกุล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ อ.จอมทอง และเจ้าหน้าที่ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วย รพ.ในเครือเดียวกันประกอบด้วย รพ.สินแพทย์ ในกทม.และ รพ.เชียงใหม่ ราม และ รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ปั่น 2 น่องท่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” และ โครงการรณรงค์ระดมทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าครั้งที่ 12 ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง ในวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค.2562 ที่จะถึงนี้

ซึ่งปีนี้ยังได้จัดโครงการรณรงค์ระดมเงินเพื่อสมทบทุนให้กับ “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” ไปพร้อมกันเพื่อเป็นโอกาสในการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มีส่วนร่วมแสดงน้ำใจในโครงการนี้ด้วยการสมทบเงินเข้าบัญชีเงินฝากซึ่ง รพ.รามคำแหงได้ดำเนินการเปิดไว้พร้อมกับมอบเงินทุนจำนวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท) ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพจอมทอง ก็ได้จัดเตรียมเงินส่วนหนึ่งไปสมทบทุนมูลนิธินี้เช่นกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บรรดาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ได้เสียสละอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่าเขาและแหล่งต้นน้ำลำธารทั่วประเทศโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบาก

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผอ.รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ได้เผยว่าแม้จะได้เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นปีแรก แต่รพ.ลานนา ก็มั่นใจถึงศักยภาพและความพร้อมในการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการโดยจะมีทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ ที่ตั้งบริเวณจุดสูงสุดที่เป็น “เส้นชัย” ซึ่งเป็นเป้าหมายที่บรรดานนักปั้นมุ่งมั่นที่จะพิชิตให้สำเร็จ โดยได้เตรียมแพทย์เวชศาสตร์การกีฬามาคอยดูแลรับมือเป็นพิเศษสำหรับกรณีที่อาจมีการบาดเจ็บตลอดทั้งเหตุฉุกเฉินอันอาจเกิดในวันจัดกิจกรรมนี้ ทั้งยังได้ร่วมมอบเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย

 

ด้านเลขาธิการสมาคมจักรยานจอมทองเผยว่าได้มุ่งถึงการส่งเสริมความตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและเพื่อสันทนาการควบคู่กันไป โดยรายได้จากค่าสมัครร่วมกิจกรรมรายละ 100 บาท จากผู้สมัครทั้งหมด สมาคมฯ เตรียมไว้ร่วมสมทบทุน “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” รวมทั้งสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

โดยมีรพ.จอมทอง ซึ่งได้เตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และหน่วยอาสาสมัครผู้ชำนาญในพื้นที่โดยมีประสบการณ์มาเป็นหน่วยงานหลักโดยมีเครือรพ.รามคำแหงและ รพ.ลานนา ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักปั่น เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเท่ากับเป็นการยกมาตรฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการปั่นจักรยานในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลไปพร้อมกันอีกด้วย

ผู้สนใจมีส่วนร่วมในการสมทบทุนได้ที่ “มูลนิธิผู้พิทัก์ป่า” บัญชีธนาคารธนชาต ชื่อ “โรงพยาบาลรามคำแหงเพื่อผู้พิทักษ์ป่า โดย นพ.พิชญ สมบูรณสิน และนายธฤต ชื่นอิ่ม” ประเภทออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 096-6-10949-7 โดยสมทบทุนได้ถึงวันที่ 10 มี.ค.2562.

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว