ศรีสะเกษ !! นักท่องเที่ยวแห่ลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ในวันหยุดสุดท้ายปีใหม่ 2565

ศรีสะเกษ !! นักท่องเที่ยวแห่ลอดใต้โลงศพหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ในวันหยุดสุดท้ายปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ปรากฏว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์เป็นวันสุดท้ายของเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2565 ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่พากันเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้จำนวนมาก ที่ต้องเดินทางกลับไปปฏิบัติทำงานที่กรุงเทพและจังหวัดต่าง ๆ ได้พากันมาทำบุญไหว้ขอพรจากสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินที่ละสังขารไปนานกว่า 21 ปีแล้ว ซึ่งพระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้นำคณะศิษย์ทำโลงแก้วบรรจุสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้เพื่อขอพรในสิ่งที่ตนเองปรารถนาต้องการและขอให้เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาปลอดภัย เพื่อปฏิบัติภารกิจของตนเองอย่างราบรื่นปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวได้พากันเดินพนมมือลอดใต้โลงแก้วของหลวงปู่สรวง ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในบุญญฤทธิ์ของหลวงปู่สรวงที่มักจะดลบันดาลประทานพรให้กับผู้ที่มากราบไหว้ขอพรทุกรายให้ได้รับโชคลาภตลอดมา โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ครั้งไม่เกิน 50 คน และเดินพนมมือลอดใต้โลงแก้วของหลวงปู่สรวงได้เพียงคนละ 1 รอบเท่านั้น

โดยมีแม่ชีของวัดไพรพัฒนามาคอยอำนวยความสะดวกและนำประชาชนสวดไหว้ขอพรจากหลวงปู่สรวง ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้บุญฤทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สรวงได้คุ้มครองป้องภัยจากเพทภัยทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวต่อไป
พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา กล่าวให้พรว่า การเดินทางในช่วงปีใหม่นี้ที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ลูกหลานได้ระมัดระวังตัวอย่าได้ประมาทอย่าได้เมาสุราในเวลาขับรถจะได้ปลอดภัย และขอให้บารมีของหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ปกปักรักษาขจัดปัดเป่าภยันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นด้วย ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกลับึงบ้านทุกคน ขอเจริญพร

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ