กองร้อยทหารพรานที่ 3505 ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับฝ่ายปกครอง

กองร้อยทหารพรานที่ 3505 ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับฝ่ายปกครอง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 กองร้อยทหารพรานที่ 3505 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำหลาก และสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่บ้านมอทะ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และบ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปัจจุบันฝนที่ตกลงมาได้หยุดตกแล้วในบางพื้นที่และระดับน้ำได้ลดลงไปกว่า 5 เมตร หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำที่ท่วมอยู่คาดว่าระดับน้ำจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งหน่วยจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมแนวสายไฟฟ้า เสาไฟฟ้า หรือวัตถุสื่อนำกระแสไฟฟ้า เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง เพื่อความปลอดภัยควรงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำที่มีน้ำท่วมขัง และน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยว