เพชรบูรณ์จัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565”

เพชรบูรณ์จัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565”

21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด“โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565” ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วม

นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากวันที่ 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล

โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่อยู่ในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี สารของเลขาธิการสหประชาชาติ และสารของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ ” ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” (End Racism. Build Peace)

เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์