พะเยา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พะเยา รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประธานรับเรื่องราวร้องทุกข์และความเดือดร้อนของพรรค ร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาการจัดการแหล่งน้ำ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้มี น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแทบทุกปี โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมักจะถูกน้ำท่วมมาโดยตลอด แต่ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องของระบบคลองส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆของพื้นที่อย่างครบถ้วน

นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานรับเรื่องราวร้องทุกข์และปัญหาความเดือดร้อนของพรรคเพื่อไทย ต้องเข้ารับฟังปัญหาของชาวบ้าน ในพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา หลังในพื้นที่เกิด สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ จนทำให้บ้านเรือนชาวบ้านกว่า 500 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมและส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยในวันนี้ได้เข้ารับฟังปัญหาในฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทย เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาให้กับรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไข โดยล่าสุดพบว่าในพื้นที่ต้องการที่จะดำเนินการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อรองรับน้ำที่มักจะมีปริมาณน้ำที่มีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้มีการแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเก่าที่มีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว แต่ในระบบคูคลองส่งน้ำ ไม่ได้จัดทำให้ครบตามจำนวน ที่มีโครงการก่อสร้างไว้ จนทำให้น้ำไม่สามารถที่จะมีร่องระบายน้ำที่เพียงพอ และเกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จนทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลพระธาตุขิงแกงอย่างต่อเนื่องและซ้ำซากแทบทุกปี

โดยนางลดาวัลย์ ระบุว่า ปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอจุน ดังกล่าวนั้นชาวบ้านยังมีความต้องการที่จะสร้างอ่างกักเก็บน้ำจำนวนอีกหนึ่งแห่ง และนอกจากนั้นอ่างเก็บน้ำเก่าที่ได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องของการจัดสร้างคูคลองระบายน้ำให้ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ จึงอยากเรียกร้องให้ทางกรมชลประทานและรัฐบาลได้เร่งดำเนินการแก้ไขจัดสร้างคูคลองส่งน้ำให้ครบถ้วน เพื่อที่การระบายน้ำจะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำซากและน้ำท่วมแทบทุกครั้งที่มีฝนตกมาเป็นปริมาณมาก นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไข และหามาตรการป้องกันในเรื่องของการดำเนินการการจัดการบริหารน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันสถานการณ์ทางธรรมชาติดังกล่าวนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลยังคงไม่มีการแก้ไขก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้เข้าดำเนินการ จัดการบริหารเรื่องน้ำเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีรายได้รวมทั้งจะไม่ประสบกับภาวะปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมและภัยธรรมชาติดังกล่าว

สัมภาษณ์… นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมการรับเรื่องราวความเดือดร้อนของพรรคเพื่อไทย

ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอจุนและอำเภอปง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และได้มีการเร่งฟื้นฟูความเสียหายทั้งการขุดลอกลำห้วย เพื่อทำให้น้ำไหลสะดวกขึ้น ขณะที่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอำเภอปง ได้ระดมกำลังที่จะดำเนินเข้าช่วยเหลือชาวบ้าน โดยได้ตังศูนย์บริการ บริเวณบ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 ตำบลนาปรัง อำเภอปง ในการรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ที่เกิดความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา ซึ่งมีชาวบ้านเดินทางมาใช้บริการจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะน้ำป่าดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นวงกว้าง