“อุตรดิตถ์จัดทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน”

“อุตรดิตถ์จัดทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดเกษมจิตตาราม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ได้แก่ เจ้าพ่อโรงโกศ เจ้าพ่อราชูปโภค เจ้าพ่อศุภรัต พระโธรน และเจ้าพ่อเครื่องสูง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธี รวมทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาและคุ้มครองเครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในรอบปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราโชบาย ให้รัฐบาล มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเริ่มปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา เพื่อดูแลสิทธิ์และตอบแทนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และทำบุญสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน