พะเยา พบไฟไหม้ป่าหลายจุดเสียหายเป็นวงกว้าง

พะเยา พบไฟไหม้ป่าหลายจุดเสียหายเป็นวงกว้าง

พบสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำให้พื้นที่ป่าได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถทำการดับไฟได้ ถึงแม้จะมีมาตรการในการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ก็ไม่สามารถได้ผลตามที่ตั้งไว้

 

สภาพไฟป่าที่ลุกลามในพื้นที่อย่างน้อย 3 จุด ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ บริเวณเขตพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ยังคงทวีความรุนแรงและกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นสภาพไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพะเยา และยังไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้ ถึงแม้จะมีการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ก็ยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจุด โดยไฟป่าได้ลุกลามไปเป็นบริเวณกว้าง และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปัญหาฝุ่นละอองและค่าหมอกควันกลับเพิ่มสูงขึ้นอีก นอกจากนั้นไฟป่าดังกล่าวยังส่งผลทำให้พื้นที่ป่าไม้หลายร้อยไร่ได้รับความเสียหาย และจนถึงขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถดับไฟได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นสภาพภูเขาที่มีความสูงชัน รวมทั้งพื้นที่ป่ามีสภาพเชื้อเพลิงสะสมเป็นจำนวนมาก ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงพบไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้