พล.ต. เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562

เมื่อ 2 มี.ค. 62, 1030 พล.ต. เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในห้วงวันที่ 2 – 4 มี.ค. 62 มี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการปง, ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ, ร.ร.พญาลอวิทยาคม, ร.ร.ปงพัฒนาวิทยาคม, ร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์, ร.ร.จุนวิทยาคม ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ แหล่งสมาคมค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จว.พ.ย.