ร้อยเอ็ด/… ผบ.มทบ.27 เยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่ 50 นาย แทนความห่วงใย

ร้อยเอ็ด/…
ผบ.มทบ.27 เยี่ยมและมอบผ้าห่มกันหนาวให้ทหารผ่านศึกในพื้นที่ 50 นาย แทนความห่วงใย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 และ พลตรี มงกุฎ แก้วพรหม ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 27 และภริยา เข้าพบปะและมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ทหารผ่านศึกในพื้นที่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 นาย โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
ต่อจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ทหารผ่านศึก จำนวน 3 นาย ได้แก่ 1. ร้อยเอก สง่า สารรัตน์ ทหารผ่านศึกนอกราชการบัตรชั้นที่ 1 อดีตเคยปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่ช่องบก อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 2. นายจันทร์ ลำนัย ทหารผ่านศึกนอกราชการบัตรชั้นที่ 1

อดีตเคยปฏิบัติราชการสนามปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่าน 3. ร้อยโท ทองเลื่อน ทักขินัย ทหารผ่านศึกนอกราชการบัตรชั้นที่ 1 อดีตเคยปฏิบัติราชการสนามปราบปรามคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่าน
พร้อมกันนี้ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 27 และหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 27 ได้บรรเลงบทเพลงสร้างขวัญกำลังใจ แทนคำขอบคุณให้แก่ทหารผ่านศึกทุกนายที่ได้เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย สร้างความประทับใจให้กับทหารผ่านศึก ที่หน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของเหล่าทหารกล้า

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน