รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานบุญปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม (บุญเข้ากรรม) ประจำปี 2566

รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เปิดงานบุญปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม (บุญเข้ากรรม) ประจำปี 2566

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ข่าว

วันนี้ (2 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานบุญปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม (บุญเข้ากรรม) ประจำปี 2566 โดยมีนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และประชาชนชาวตำบลแคนใหญ่ ร่วมงานบุญดังกล่าว ณ วัดธรรมจารีนิวาส บ้านแคนใหญ่ ม.1 ต.แคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยคณะสงฆ์วัดธรรมจารีนิวาส ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่ คณะกรรมการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และโรงเรียน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวตำบลแคนใหญ่ ร่วมกันจัดงานบุญปฏิบัติธรรมเข้าอยู่ปริวาสกรรม (บุญเข้ากรรม) ประจำปี 2566 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ ได้เข้าปริวาสกรรม ประพฤติวัตรชำระศีลให้บริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัย รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน เด็ก นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปฏิบัติธรรม รักษาศีล รับฟังพระธรรมเทศนาและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด กล่าวว่า บุญปริวาสกรรมหรือบุญเข้ากรรม เป็นการเข้าประพฤติวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ด้วยการประพฤติตามพระวินัยโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นการชำระศีลให้บริสุทธิ์โดยอยู่ในสถานที่จำกัด ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไป จนกว่าจะถึงวันเวลาที่กำหนดไว้ ปัจจุบันการเข้าอยู่ปริวาสกรรมจะมีการจัดอยู่ทั่วไปในทุกภาคของไทย โดยเปิดโอกาสให้สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้มาร่วมในการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์ ด้วยการสมาทานรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม รวมทั้งได้ทำบุญ ทำทานและตักบาตรร่วมกันอีกด้วย

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ข่าว