ตราด/เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาประถมศึกษาตราดเกมส์กีฬาฟุตบอลนักเรียนและเยาวชน อ.คลองใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ตราด/เปิดแล้วการแข่งขันกีฬาประถมศึกษาตราดเกมส์กีฬาฟุตบอลนักเรียนและเยาวชน อ.คลองใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ 9 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประถมศึกษาตราดเกมส์กีฬาฟุตบอลนักเรียนและเยาวชน อ.คลองใหญ่ ปีการศึกษา 2562 นายธนพงศ์ บุญวาที ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านคองมะขาม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ทั้ง 13 โรงเรียน คณะครูนักเรียน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนและเยาวชน อ.คลองใหญ่ ดังนั้นทางโรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาและเยาวชนในพื้นที่หันมาเล่นกีฬาให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลามัยที่แข่งแรง เพื่อสร้างและส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทางโรงเรียนให้การสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองแสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่กันมากขึ้น ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แบ่งเป็นกีฬาฟุตบอล 7 คน แชร์บอล เปตอง และกรีฑา ทั้ง 13 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนให้มีความสามารถของเด็กและเยาวชนต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด