ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี เปิดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ที่บริเวณงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ภายในสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมกับนายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดเชียงราย ผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีบัตรจับรางวัลทั้งหมด 29 สาขา รวมจำนวน 9, 780, 374 ใบ จำนวนของรางวัลทั้งสิ้น 431 รางวัล คิดเป็นมูลค่า 18 ล้านบาท โดยมีรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 รถ Toyota Hilux Revo Smart Cab 8รางวัล รางวัลที่ 2 Honda Scoopy i จำนวน 223 รางวัล รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy a70 จำนวน 200 รางวัล จำนวน 200 รางวัล

โดยสาขาที่ได้รับคือ สาขาเวียงป่าเป้า สาขานางแล สาขาเจริญเมือง สาขาเชียงแสน สาขาเวียงเชียงรุ้ง สาขาบุญเรือง สาขาแม่สาย และสาขาปล้อง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย กล่าวด้วยว่า ขอชื่นชมการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง รวมถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการออมเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้ชาวบ้านโดยเฉพาะเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้มีการออมตามโครงการกองทุนเงินออมแห่งชาติอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
31/01/63