กกล.รส.จว.พ.ย.สย. ร่วมทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ

เมื่อ 021900 ก.พ. 62 ร.17 พัน.4/กกล.รส.จว.พ.ย.สย. โดย พ.ท. ขวัญเอก รัชดาธนวัฒน์ ผบ.ร.17 พัน.4 /รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 กกล.รส.จว.พ.ย. มอบหมายให้ ร.ท. รณชัย ไกลถิ่น,ชป.มวลชน ประจำพื้นที่ อ.เชียงคำ พร้อมด้วย กพ.ร.17 พัน.4 และกำลังพลจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดพื้นผิวถนนเพื่อลดฝุ่นละอองในอากาศ บริเวณตลาดสดเชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ศูนย์รวมข่าวเอเชีย