สงขลา // ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จับมือเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 แก่พี่น้องประชาชน

สงขลา // ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จับมือเพิ่มช่องทางสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 แก่พี่น้องประชาชน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 ที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลาอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พันเอก ภัทรชัย แทนขำ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมหารือกับผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ในการประชาสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่สิ่งที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของทหาร โดยมี ลงพื้นที่เข้าพบเพื่อประสานงานกับ นางกล่อมจิต คชรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนข่าวและรายการภูมิภาค พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมหารือ

ในการนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ได้กล่าวถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกัน โดยมีช่องทางสื่อวิทยุ 9 สถานี (สวท.) สถานีโทรทัศน์ (NBT) ดิจิตอลออนไลน์ และสื่อบุคคล ตลอดจนรายการข่าว แนวทางที่ชุดประชาสัมพันธ์ ทภ.4 นำเสนอในรูปแบบ คลิปข่าวสั้น และสกู๊ป หรือข้อความแถลง หรือ การสัมภาษณ์

🎯 พันเอก ภัทรชัย แทนขำ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การทำงานความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ของ พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ และ ชุดประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่ 4 ขึ้น ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มิติใหม่ โดยการทำงานในครั้งนี้จะทำให้เกิดการรับรู้ ผลงานของกองทัพทั้งในงานปกติ การดูแลกำลังพล การช่วยเหลือประชาชน งานรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร งานกองกำลังป้องกันชายแดน และกิจกรรมดีดี ที่กองทัพได้ดำเนินการและจะเกิดผลอันดีงามแก่ประเทศชาติ สืบไป

ที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4