สงขลา// ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 สำรวจเส้นทางน้ำท่วม และพื้นที่น้ำแล้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อำเภอสิงหนคร

สงขลา// ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 สำรวจเส้นทางน้ำท่วม และพื้นที่น้ำแล้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน อำเภอสิงหนคร

รายงาน: ปุญญิศา สุวรรณ

เมื่อ 1 ธ.ค.65 เวลา 0930 พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค 4 เข้าร่วมประชุมกับ ส่วนราชการประกอบด้วย อบจ.สงขลา กรมชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 16 หารือประเด็นการช่วยเหลือ ประชาชนใน อ.สิงหนครได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังส่งผลประกอบการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ขาดน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,200 ไร่

หลังจากนั่นลงพื้นที่ ต.ปากรอ ต.วัดขนุน เพื่อตรวจสภาพปัญหาข้อเท็จจริง โดยกรมชลประทานได้รับเรื่องดังกล่าว เพื่อไปศึกษาผลกระทบ และ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 รวบรวมปัญหาจากสำนักงานชลประทานที่ 16 เสนอผ่านไปยัง ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขต่อไป