รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

วันนี้ 2 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนบ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายสายัณ กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร. ตำบลบางม่วง และประชาชน

ร่วมต้อนรับ จากนั้น รับฟังข้อมูลความเป็นมาของศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชนจากผู้แทนชุมชนบ้านน้ำเค็มพร้อมผลการดำเนินงานจากผู้แทนอาสาสมัครศูนย์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติชุมชน และพังงาเมืองปลอดภัยจากนายไมตรี จงไกรจักร มอบเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมนิทรรศการ พร้อมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย บริเวณคลองบางม่วง ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา