รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ

รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศและโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และนางกัณตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.จังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับด้วย จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับฟังความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำไตรมาศและอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบพันธุ์ปลากะพงขาวให้แก่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหินร่ม ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง ชุมชนประมงบ้านจัน ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง

ชุมชนประมงบ้านในไร่ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ชุมชนบ้านเกาะนก ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง และชุมชนประมงบ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง และมอบเมล็ดพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดพังงาได้เตรียมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่จะมีการจัดประชุมสัญจรนอกพื้นที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ โดยโครงการอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง มีพื้นที่ทั้งหมด 1,250 ไร่ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถใช้ประโยชน์คืออุปโภค-บริโภคในเขตท้ายเหมือง-ตะกั่วป่า ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ในเขตต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรมของจังหวัด