ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย โดย กลางดึกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 22.18 น. ที่ผ่านมา ชุดช่วยเหลือประชาชน และจิตอาสาภัยพิบัติจาก กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมฉับพลันเอ่อล้นตลิ่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยร่วมกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อเร่งจัดทำแนวผนังกั้นน้ำตลอดริมแม่น้ำยม

นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย จัดกำลังพล ร่วมกับ นายวิชัย ท้าวใจวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหง พร้อมกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากกรณี น้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน โดยร่วมกันวางกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำ ระยะทาง 150 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น

ด้าน นายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยการช่วยเหลือเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่กรอกกระสอบทราย พร้อมประชาชนจิตอาสา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สำหรับประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม มารับได้ที่บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

ส่วน พระภิกษุสงฆ์ พร้อม ชาวบ้าน หมู่ 4 วัดปากแคว ช่วยกันกั้นกะสอบทลายมากั้นไมให้น้ำเข้าวัดปากแคว เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ซึ่งน้ำเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ ฝนตกหนัก ทำให้น้ำมาจากเหนือลงมาแม่น้ำยม ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนเป็นบางจุด โดยเฉพาะวัดปากแคว ได้รับผลกระทบพอสมควร

เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลปากแคว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการซ่องแซมจุดที่น้ำจากน้ำยมล้นเข้าพื้นที่ประชาชน หลัง โรงน้ำปลา คาดความเสียหายโดยประมาณ 250 -300 หลังคาเรือนที่น้ำจะท่วมขัง จุดที่จะเสียหายระดับน้ำสูงมาก ประมาณ 10 – 15 หลัง ตรงแนวใกล้แม่น้ำ
ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประสานกำลังพลทหาร แขวงทางหลวงฯ และ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า สนับสนุนการดำเนินการวางบิ๊กแบ๊ค และการลงแบริเออร์ อย่างไรก็ตามมวลน้ำต่อนข้างมีความแรงมาก ทำให้น้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบางพื้นที่ ของหมู่ 1 โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการอย่างเต็มที่

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ฝ่ายปกครองจังหวัดสุโขทัย เจ้าพนักงานปกครอง พร้อมด้วย สมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย หลังได้รับรายงานว่ากระสอบทรายกั้นน้ำพัง ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสุโขทัย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม โดยบูรณาการ ตั้งแผงแบริเออร์ และกระสอบทราย กั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชน ในการนี้ นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลปากแคว และหมู่ที่ 12 ตำบลยางซ้าย ทั้งนี้ได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนจิตอาสา และติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด