รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการชุมชนตลาดเก่านาเกลือ

รองนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการชุมชนตลาดเก่านาเกลือ

ตามที่เมืองพัทยา โดยส่วนสังคมสงเคราะห์ สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา ได้ดำเนินการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยา ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแนวทาง “เมืองพัทยา ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน” ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นั้น

วันที่ 9 ก.พ.65 มีรายงานว่า นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่มให้

กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ภายในตรอกโบ๊เบ๊ ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ทำการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายข้างต้นรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี นางจีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วย