รอง.ผบ.กองควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ติดตามโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ณ หน่วย ฉ.กร.7 จ.แม่ฮ่องสอน

🔴รอง.ผบ.กองควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ติดตามโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ณ หน่วย ฉ.กร.7 จ.แม่ฮ่องสอน

========
🔻🔻🔻🔻
รองผู้บัญชาการกองควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โครงการ เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เพื่อลดปริมาณใบไม้เชื้อเพลิง กำจัดขยะตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน และกลุ่มเกษตรกร
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคเอกชนผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้ มาบรรยายให้ความรู้ การนำเชื้อเพลิงทางการเกษตรไปทำประโยชน์ แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การนำใบตองตึงมาแปรรูป อัดแท่งขาย ทำเป็นภาชนะใส่อาหาร แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ถ่านใบไม้ น้ำส้มควันไม้ เป็นต้น ซึ่งภาคเอกชนที่รับซื้อไปแปรรูป เปิดเผยข้อมูลว่า สารสกัดจากใบตองตึงมีสารที่สามารถแอนตี้เชื้อจุลินทรีย์และเชื่อแบคทีเรียได้ 99.99 เปอร์เซ็น
ด้านนางสาวรดาณัฐ อุปนิชาการ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กล่าวอีกว่า นอกจากใบตองตึงแล้ว เปลือกข้าวโพด ที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร ก็สามารถนำมาแปรรูปสร้างได้ ได้เช่นกัน ซึ่งในอนาคต จะมีการพัฒนาต่อยอด ทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทางเลือก จากวัสดุธรรมชาติ เช่น ช้อนส้อม มีด จาน ถาดใส่อาหาร 4 ช่อง ที่ทำมาจากข้าวโพด
ประโยชน์ของการแปรรูป จะช่วยแก้ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม และหมอกควันในพื้นที่ที่เกิดการเผาทำลายวัสดุเหลือทิ้ง ทั้งช่วยส่งเสริมเกษตรปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร