มุกดาหาร เทศบาลตำบลชะโนด แข่งเรือประเพณี

มุกดาหาร เทศบาลตำบลชะโนด แข่งเรือประเพณี

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 66 นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือประเพณีตำบลชะโนด

พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์ ทองผา สจ.เขตอำเภอหว้านใหญ่ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หว้านใหญ่, โดยมีนายสำเนียง ใจสุข นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด พร้อมด้วยสมาชิก, หน่วยงานราชการ, ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้
นายสำเนียง ใจสุข นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันเรือประเพณีตำบลชะโนด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว ) ในด้านวัฒนธรรมประเพณี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้จากการส่งทีมเข้าแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้าน และจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียง

โดยแบ่งการแข่งขันเรือ 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภทเรือชายกลาง จำนวน 35 ฝีพาย และประเภทเรือชายจิ๋ว จำนวน 12 ฝีพาย รวมเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล มีการจัดแข่งขันจำนวน 2 วัน
นายวิริยะ ทองผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมสายสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาว ในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยได้นำเอาการกีฬาแข่งขันเรือประเพณี ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะนักกีฬา ให้รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย อันเป็นหัวใจหลักของการแข่งขันทุกประเภท พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177