ร้อยเอ็ด/… ร.16 พล.ร.6 ร่วมมือกับทุกภาคส่วนพร้อมรับมือเปิดเรียน ภายใต้โควิด-19 ที่.โรงเรียนสอนแก้ว ต.เดิด อ.เมืองยโสธร

ร้อยเอ็ด/…
ร.16 พล.ร.6 ร่วมมือกับทุกภาคส่วนพร้อมรับมือเปิดเรียน ภายใต้โควิด-19 ที่.โรงเรียนสอนแก้ว ต.เดิด อ.เมืองยโสธร

เช้าวันนี้วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผบ.พล.ร.6 สั่งหน่วยขึ้นตรงร่วม ทุกภาคส่วนดูแลน้องๆเด็กนักเรียนพร้อมรับมือเปิดภาคเรียนภายใต้โควิด-19. พันเอกอัครพนธ์ มูลประดับ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่16 พร้อมด้วย พันเอกวิเชียร เรืองแสน เสนาธิการกรมทหารราบที่16 ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะครูอาจารย์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมคัดกรองให้กับนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมวันแรก

พร้อมทั้ง จัด จนท.ศูนย์ส่งเริมสุขภาพชุมชนตำบลเดิด ร.16 ค่ายบดินทรเดชา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และวิธีการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด – 19 ให้นักเรียน รักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การรับประทานอาหารด้วยช้อนส่วนตัว การไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน และควรล้างมือบ่อย ๆ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขอบคุณ: ข้อมูลศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมทหารราบที่ 16 พล.ร.6