จ.ราชบุรี/นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าอุทยานป่าไม้ อปท ทต/อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช ผญบ สมาชิก อส ร่วมกันกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำจอมพล

จ.ราชบุรี/นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าอุทยานป่าไม้ อปท ทต/อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช ผญบ สมาชิก อส ร่วมกันกราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำจอมพล เพื่อตรวจสภาพพื้นที่ กำหนดแนวทางการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันล้ำค่า อันมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์เสด็จประพาส มีหลักฐานมากมาย โดยเฉพาะ เสด็จพ่อ ร 5 เสด็จถึง 2 ครั้ง เมื่อกว่า 140 ปี และกว่า 123 ปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถใน รัชการที่ 9 สมเด็จย่า และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาล ที่ 10 ทรงเสด็จประพาส พร้อมปลูกต้นไม้มงคล เป็นสิริมงคลต่อชาวจอมบึงและจังหวัดราชบุรี โดยได้เสนอโครงการของบประมาณการพัฒนาให้ยั่งยืน ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยความรู้รักสามัคคี วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 1300น-1500น

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน