“ทวี” พบผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น พร้อมพี่น้องประชาชนกว่า 200 คนใน อ.แว้ง นราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

“ทวี” พบผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น พร้อมพี่น้องประชาชนกว่า 200 คนใน อ.แว้ง นราธิวาส

ประกาศนโยบายอุดหนุนผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท เสนอเป็นพรรคแรก แต่โดนรัฐบาลเล่นเกม สุดท้ายรัฐบาลเองก็ชูนโยบายข้อนี้

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ เดินสายนราธิวาส พบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชนกว่า 200 คนจาก ต.เอรวัณ และ ต.กายูคละ อ.แว้ง ระหว่างเยี่ยมโรงเรียนรอมาเนีย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาชื่อดังใน อ.แว้ง อำเภอชายแดนของนราธิวาส

พ.ต.อ.ทวี ได้กล่าวกับประชาชนที่มารอพบว่า พรรคประชาชาติขอใช้ใจแลกใจ ยืนยันทำพรรคการเมืองเพื่อให้ลูกหลานได้มีสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม

“พี่น้องประชาชนได้มีสมบัติและสถาบันการเมืองของประชาชนเพียงอย่างเดียว คือพรรคการเมือง แต่เกือบทุกพรรคประชาชนเข้าไม่ถึง มีแต่พรรคประชาชาติที่เป็นพรรคของพี่น้อง สามารถเข้าถึงได้ พรรคประชาชาติได้เสนอกฎหมายให้ผู้สูงอายุมีเงินอุดหนุนวันละ 100 บาท เดือนละ 3,000 บาท เราเสนอเป็นพรรคแรก เป็นความพยายามจะคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แต่รัฐบาลกลับมองมิติอื่น จนตอนนี้ทุกพรรคการเมืองแม้แต่พรรครัฐบาลก็ชูนโยบายนี้ พรรคประชาชาติทำโดยไม่หวังผลตอบแทน ต้องการทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ” พ.ต.อ.ทวี กล่าว

เลขาธิการพรรคประชาชาติ บอกด้วยว่า วันนี้ไม่ได้มาหาเสียง แต่อยากใช้เวลาช่วงนี้ช่วยพี่น้องให้ได้มากที่สุด

“ผมมีความจริงใจ และผมมีความเชื่อมั่นว่าการมาทำพรรคการเมืองร่วมกับอาจารย์วันนอร์ (วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ) เราจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมด เราต้องทำให้ชีวิตของประชาชนดีขึ้น พรรคประชาชาติเป็นพรรคที่สร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชุมชน สร้างสังคม และไปสร้างชาติ เราให้ความสำคัญมนุษย์ทุกคนมีคุณค่า ให้ความสำคัญกับพหุวัฒนธรรม” พ.ต.อ.ทวี ระบุ