ให้เลือด ให้ชีวิต

#ให้เลือด ให้ชีวิต# กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจำนวน 10 นาย ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ นางจำปี กระแสร์เพิ่ม ผู้ป่วยซึ่งจะทำการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วน

และเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ขาดแคลนโลหิตสำรองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โดยมีปริมาณโลหิต 2,250 ซีซี ณ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ( 1 ก.พ.65 )