นฝ.นศท.มทบ.38 รด.จิตอาสา ร่วมพัฒนาพื้นที่อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร

*****นฝ.นศท.มทบ.38*****
รด.จิตอาสา ร่วมพัฒนาพื้นที่อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร

——————————————
เมื่อ 1 ก.พ.65 เวลา 0930
พ.ท.ชรินทร์ สุวรรณะผบ.นฝ.นศท.มทบ.38 จัด นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนทุ่งช้าง จำนวน 20 นาย โดยการนำของ ผกท.รร.ทุ่งช้าง ร่วมพัฒนาพื้นที่ และดำเนินการทำความสะอาด บริเวณอนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร

เพื่อเป็นการเตรียมจัดงานระลึกถึงการแสดงออกการอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และวีรกรรมอันเสียสละของ ทหารประจำการ ,ตำรวจ ,ราษฎรอาสาสมัคร ในวันที่ 3 ก.พ.65 ( วันทหารผ่านศึก ) ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน,ตำรวจ,ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย