ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 35 รายในจว.30ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,846 ราย

ร้อยเอ็ดไม่มีผู้เสียชีวิตพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 35 รายในจว.30ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 13,846 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 2 มกราคม 2565 รักษาหายเพิ่ม 20 ราย กำลังรักษาอยู่ 387 ราย
เสียชีวิตสะสม 118 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 35 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 13,846 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ – เป็นผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย/ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดทั้ง 30 ราย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วย โควิด19 ในครอบครัวชุมชนร้านอาหาร 29าย/ตรวจคัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย)
ใน 9 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอพนมไพร 12 ราย – ต.พนมไพร 6 ราย (ปัจจัยเสี่ยงรับประทานอาหารกับผู้ติดเชื้อ)/- เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมห้องเรียน 4 ราย,ครูสอนพิเศษ 1 ราย / – ต.แสนสุข 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิดในชุมชน)
2. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 7 ราย – เดินทางมาจาก จ.โสธร 1 ราย , จ.กาฬสินธุ์ 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19 /ติดเชื้อในพื้นที่5 ราย ดังนี้ – ต.ในเมือง 1 ราย (เฝ้าระวังเชิงรุก ทำงานร้านอาหาร)/- ต.รอบเมือง 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อจากจ.กาฬสินธุ์ มีปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน)/-ต.รอบเมือง 1 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านกับครูไปร่วมงานเลี้ยงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา)/ ต.ดงลาน 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด19 ในครอบครัว/- ต.ขอนแก่น 1 ราย (ตรวจคัดกรองในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาล ปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารที่ร้านอาหารในเขต อ.เมืองร้อยเอ็ด)
3 อำเภอเสลภูมิ 5 ราย – เดินทางมาจาก จ.ขอนแก่น 1 ราย, จ.มหาสารคาม 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด19/- เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อ 2 ราย (พนักงานร้านขายอุปกรณ์ฟฟ้า อ.เมืองร้อยเอ็ด มีเพื่อนร่วมงานติดเชื้อ) – เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงติดเชื้อ 1 ราย(ปัจจัยเสี่ยงไปเล่นดนตรี จ.ยโสธร มีเพื่อนนักดนตรีติดเชื้อ)

4. อำเภอปทุมรัตต์ 4 ราย – ต. โนนสวรรค์ 4 ราย (ป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยโควิดในครอบครัว ที่เดินทางมาจาก จมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมบ้าน)

5. อำเภอโพธิ์ชัย 3 ราย -ต.ขามเปี้ย 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมห้องเรียน ป.5/1) /- ต.ขามเปี้ย 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด จาก จ.มหาสารคาม)
6. อำเภอจังหาร 1 ราย – ต.อุ่มม้า 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว กับพนักงานร้นขายอุปกรณ์ไฟฟ้า อ.เมืองร้อยเอ็ด)
7. อำเภอศรีสมเด็จ 1 ราย -คลัสเตอร์ร้านบัดดี้ (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน)
8. อำเภอหนองฮี 1 ราย – ต.ดูกอึ่ง 1 ราย (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อ จาก จ.ชุมพร)
9. อำเภอเกษตรวิสัย 1 ราย – เดินทางมาจาก จ.อุบลราชธานี 1 ราย ตรวจพบเชื้อโควิด 19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
2 มกราคม 2565

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว